dinsdag 10 november 2015

Vleermuizen in de winterVale Vleermuizen (Myotis myotis)

Tijdens de afgelopen kerstvakantie heb ik met een paar vrienden me onder de grond behoorlijk vermaakt.
Eerst zijn we in Polen geweest om daar overwinterende vleermuizen te tellen. In de voormalige Ostwal, een verdedigingslinie van de Duitsers in het westen van Polen, slapen 's winters veel vleermuizen.
De meeste dieren zitten in de ondergrondse gangen, destijds bedoeld om de bunkers met elkaar te verbinden.De vale vleermuis komt er verreweg het meeste voor. Je vindt ze in grote plakken aan de muur, of in kleinere groepjes hangend in nissen in de muur.

Vale Vleermuizen (Myotis myotis)
 
Vale Vleermuizen (Myotis myotis)

Maar natuurlijk vind je er ook andere soorten. Met name mopsvleermuizen en grootoorvleermuizen vind je in de koudere gedeelten van de gangen.
Mopsvleermuizen (Barbastella barbastellus)       
Watervleermuis (Myotis daubentonii)

Grootoorvleermuis (Plecotus auritus)
Kort daarna zijn we naar Zuid-Limburg vertrokken om daar de vleermuizen in de mergelgroeven te monitoren. Daar zijn de aantallen vleermuizen minder hoog, maar de groeve zelf is prachtig!


Ternaaien groeve

Ternaaien groeve

Ternaaien groeve

Ternaaien groeve
 Kortom, het was weer een goed bestede vakantie. Laat nou de zomer maar komen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten