woensdag 10 augustus 2016

High quality AGAMI prints available via Pixark.com

We are happy to inform you that high quality AGAMI prints are now available via a new initiative, Pixark.


As a result from an unique partnership between AGAMI and Heritage Assets, and after months of preparations, a new retail website has been launched.

The new Pixark website offers the possibility to buy high quality AGAMI wildlife and nature prints on canvas, fine prints and on quality cushions. More products where you can print AGAMI images will become available soon.If you want to know more about what Pixark has to offer, please contact Pixark directly.

zondag 14 februari 2016

De Veldparelmoervlinder weer terug in Nederland.De Veldparelmoervlinder (Melitaea cinixia) was sinds 1995 officieel uitgestorven in Nederland. Er waren in de jaren daarna nog enkele meldingen van zwervende vlinders op de Pietersberg bij Maastricht maar deze vlinders wisten zich echter niet voor te planten. Over en uit leek het.
Veldparelmoervlinder (Melitaea cinixia)
Na herintroductie van deze fraaie vlinder in 2007 op de Bemelerberg is het echter langzaam weer de goede kant op gegaan. De herintroductie luidt een nieuwe episode voor de Veldparelmoervlinder in. De laatste jaren zijn ook elders in Nederland plekken van de vlinder gevonden waar de soort zich heeft weten te vestigen. Een mooie pluim voor het werk van organisaties als de Vlinderstichting, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Veldparelmoervlinder
In de AGAMI database hebben we sinds 2015 zeer fraaie beelden van de Veldparelmoervlinder, gemaakt door macrofotograaf Bas Mandos. Bas volgt de vlinders in hun opmars naar het noorden van Nederland. In de omgeving van Tilburg telt hij in de zomermaanden de vlinders en in de winter worden door hem de rupsen geteld. De rupsen overwinteren het liefst in dichte vegetatie, waar ze vaak in groepjes bij elkaar zitten.

Bemelerberg
Rups van de Veldparelmoervlinder

Veldparelmoervlinder
Veldparelmoervlinder
Mergelland schaap
De randvoorwaarden waar een gebied aan moet voldoen, wil de Veldparelmoervlinder zich vestigen, zijn kruidenrijke, droge en schrale graslanden met een moza├»ekstructuur waar Smalle Weegbree ruim aanwezig is. Door extensieve beweiding van schaapskuddes worden kruidenlagen kort en open gehouden en daar houdt de vlinder van. Laten we hopen dat de positieve trend zich ook in 2016 doorzet.