maandag 21 april 2014

Birds from Brazil 2: Hummingbirds at higher altitude

Hummingbirds are only occurring in the New World, smallest bird on earth is a Hummingbird (Bee Hummingbird, 5 cm tall). Their wings can reach an incredible 200 times per second! Many species can be found in mountains and are very active during the day while the nights can be very cold and they have to eat nectar for building up the energy level.
We are climbing up the Serra dos Orgaos, a beautiful National Park just an hour drive from Rio de Janeiro, and find our first Hummingbird feeding at a flower, a White-vented Violet-EarSoon we reach 1200 meters, a level where rich vegetation attracts many species of Bird. This is real Cloud Forest and in this scenic area you will hear the monotone call of the Bare-throated BellbirdHummingbirds are moving in and out, the beautiful Amethyst Woodstar, 7,5 cm tall and a weight under 3 grams!An endemic species, only occurring in eastern Brazil, the Brazilian RubyThere are more than 300 different kind of species of Hummingbird and their feet are so tiny that they are not able to walk on the ground. Here in the Cloud Forest of the Serra dos Orgaos a spectacular Hummingbird can be found, the unusual Plovercrest


More common species such as the Violet-capped Woodnimph with bright green coloursBut the weather varies rapidly, and after a short while it rains again, this White-throated Hummingbird sits quietly and waits for a better moment to feed again
On our way back a striking Black Jacobin in flight


And when we are at sea level again, our Hummingbird story ends with the smallest Hummingbird of Eastern Brazil, the 6,5 cm tall Frilled Coquette


zondag 6 april 2014

TuinvogelsHet voorjaar is nu echt goed opgang gekomen. Dat is ook in onze tuin duidelijk te merken. Spreeuwen, ring en huismussen zijn weer druk in de weer met nestmateriaal. In totaal broeden er 16 verschillende vogelsoorten in onze tuin. Onder de dakpannen kun je inmiddels wel spreken van een kolonie spreeuwen en huismussen. Het is echt dringen geblazen voor de beste plek, het dak staat bol van de nesten.  Ring en huismus
Ringmus

In de tuin hebben we een haag waar het voor putter, merel en zanglijster goed toeven is. Verder hebben we nog de nodige nestkastjes hangen. Deze kastjes worden bewoond door koolmees, pimpelmees en ringmus. 

 Koolmees

 Pimpelmees

Huismus


De grote boom voor het huis is het domein van de houtduif, die het stokje heeft overgenomen van de overwinterende ransuil. Hij heeft het bos in de directe omgeving weer opgezocht  om daar te gaan broeden. De ransuil zal zich in het najaar wel weer melden om de boom te claimen voor zijn winterverblijf.


 Houtduif

Ransuil

Een van die 16 broedvogels is de grauwe vliegenvanger, het is mijn favoriete tuinvogel. We hebben voor de vliegenvangers een prachtig zomerverblijf  opgehangen. Het zomerverblijf is van alle gemakken voorzien, zo heeft het bijvoorbeeld een ruime invliegopening. De vogels gaven na een korte inspectie hun goedkeuring en maken nu ieder jaar dankbaar gebruik van het verblijf.

Grauwe vliegenvanger


 Ik heb voor mijnheer vliegenvanger een uitkijkpost geplaatst niet ver van de nestkast, waar hij vaak op zit Met zijn scherpe blik ontgaat hem geen insect. Als het kopje schuin omhoog kijkt weet je al dat hij een insect in het vizier heeft. Feilloos worden de insecten gevangen.


Grauwe vliegenvangerNog enkele weken en de vliegenvangers zitten weer op hun vertrouwde post in onze voortuin.

vrijdag 4 april 2014

Hasbruch


Afgelopen week ben ik met Michiel een dagje naar Hasbruch in het noorden van Duitsland geweest.
 
Een mooi oud bos met veel eiken en haagbeuk, dat door sommigen nog als een oerbos wordt beschouwd. Het kenmerkt zich door een prachtige ondergrond van o.a. bosanemoon, slanke sleutelbloem en goudveil. 
bosanemoon (Anemone nemorosa)
 
bosanemoon (Anemone nemorosa)


bosanemoon (Anemone nemorosa)

Er loopt een stroompje dwars door het gebied en uiteraard is er direct rondom de oevers van dit watertje het meest te beleven.

 
Na enig zoekwerk kwamen we al vrij snel een vuursalamander tegen. Toch altijd weer een prachtige verschijning. Ze komen met name voor in de vochtige gebieden, in de directe nabijheid van het water.
vuursalamander (Salamandra salamandra)


vuursalamander (Salamandra salamandra)
Datzelfde geldt overigens voor de alpenwatersalamander. Een prachtig diertje dat zich in deze omgeving prima thuis voelt.

alpenwatersalamander (Triturus alpestris)

Ook op het gebied van vogels is er veel te beleven. Het miegelt er bv. van de middelste bonte spechten, die zeker in deze tijd van het jaar makkelijk te spotten zijn.  

Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)
 
Kortom, weer een prachtige dag in het vroege voorjaar.
Genieten maar weer!