zondag 13 augustus 2017

AGAMI on 2017 British Birdfair

European Roller, Hungary. Image by Marc Guyt / www.agami.nl


Like many leading international bird- and wildlife companies, AGAMI will be present on the 2017 British Birdfair. Held in Rutland Water, on 18-20 August, this is the place to be in August for birders and birding companies alike.

Keen to meet us? Please come to our stand at Marquee 2 - Stand 5, 6.
Hope to see you at the Birdfair!

Marc, Roy & Wil
www.agami.nlmaandag 2 januari 2017

New bird species added to AGAMI database

Blue-naped Chlorophonia, Marc Guyt / www.agami.nl


One of AGAMI's goals is to provide high quality images of all bird species of the world. An ambitious project no doubt, but one we are keen to make it happen in due course.

Work for this project is already some time underway and many 100's of species have been added in the last months, including some rare and rarely photographed species. Via this blog we will keep you updated about our progress.

Images of the following species have been added recently:
- Papuan Frogmouth
- Carpentarian Grasswren
- Red Goshawk
- Auckland Islands Teal
- Galah
- Erect-crested Penguin
- Chatham Albatross
- Campbell Islands Shag
- Slender-billed flufftail
- Yellow-bellied sunbird-asity
- Koepcke's Screech Owl
- Junin Grebe
- Santa Marta Antpitta
- Golden-backed Mountain Tanagerhttp://www.agami.nl/search.pp?multikeyword=Golden-backed%20Mountain%20Tanager
- Black Rosy-Finch
- Cooper's Hawk
- Magnolia Warbler
- White-browed Antbird
- Blue-rumped Pitta
- Cambodian Tailorbird
- Timor Sparrow
- Mekong Wagtail
- Togian Hawk-owl
- Bugun Liocichla
- Lear's Macaw

Cambodian Tailerbird, Dubi Shapiro / www.agami.nl

Many more species will be added in the coming month when we work our way through our backlog. Stay tunned!woensdag 10 augustus 2016

High quality AGAMI prints available via Pixark.com

We are happy to inform you that high quality AGAMI prints are now available via a new initiative, Pixark.


As a result from an unique partnership between AGAMI and Heritage Assets, and after months of preparations, a new retail website has been launched.

The new Pixark website offers the possibility to buy high quality AGAMI wildlife and nature prints on canvas, fine prints and on quality cushions. More products where you can print AGAMI images will become available soon.If you want to know more about what Pixark has to offer, please contact Pixark directly.

zondag 14 februari 2016

De Veldparelmoervlinder weer terug in Nederland.De Veldparelmoervlinder (Melitaea cinixia) was sinds 1995 officieel uitgestorven in Nederland. Er waren in de jaren daarna nog enkele meldingen van zwervende vlinders op de Pietersberg bij Maastricht maar deze vlinders wisten zich echter niet voor te planten. Over en uit leek het.
Veldparelmoervlinder (Melitaea cinixia)
Na herintroductie van deze fraaie vlinder in 2007 op de Bemelerberg is het echter langzaam weer de goede kant op gegaan. De herintroductie luidt een nieuwe episode voor de Veldparelmoervlinder in. De laatste jaren zijn ook elders in Nederland plekken van de vlinder gevonden waar de soort zich heeft weten te vestigen. Een mooie pluim voor het werk van organisaties als de Vlinderstichting, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Veldparelmoervlinder
In de AGAMI database hebben we sinds 2015 zeer fraaie beelden van de Veldparelmoervlinder, gemaakt door macrofotograaf Bas Mandos. Bas volgt de vlinders in hun opmars naar het noorden van Nederland. In de omgeving van Tilburg telt hij in de zomermaanden de vlinders en in de winter worden door hem de rupsen geteld. De rupsen overwinteren het liefst in dichte vegetatie, waar ze vaak in groepjes bij elkaar zitten.

Bemelerberg
Rups van de Veldparelmoervlinder

Veldparelmoervlinder
Veldparelmoervlinder
Mergelland schaap
De randvoorwaarden waar een gebied aan moet voldoen, wil de Veldparelmoervlinder zich vestigen, zijn kruidenrijke, droge en schrale graslanden met een moza├»ekstructuur waar Smalle Weegbree ruim aanwezig is. Door extensieve beweiding van schaapskuddes worden kruidenlagen kort en open gehouden en daar houdt de vlinder van. Laten we hopen dat de positieve trend zich ook in 2016 doorzet.

vrijdag 27 november 2015

New bird species added in the AGAMI databaseGreat news! Many new bird species have been added to our picture library in the last weeks! New species include stunning photographs by Brian E. Small from beautiful species like Green Jay, Eastern Meadowlark, Northern Bobwhite and Painted Bunting. Other new additions to our bird species in stock include Harpy, Cuban Nightjar, Corsican Finch, Ringed Storm-Petrel, Horned Screamer, Peruvian Thick-knee, Red-headed Bunting, Mountain Caracara, Red-fronted Macaw and Kessler's Thrush. 

We are working hard to provide all the bird species of the world in the AGAMI picture library in the highest quality available. We expect a lot of more bird species from North-America and Central-America in the next weeks. We received we received 350+ Costa Rican species via Greg and Yvonne Dean and Brian E. Small send us many 1.000's images - which represent the bulk of the resident North-American bird speciesl! We also will start uploading the latest additions from Dubi Shapiro from his trip to Indonesia and a previous trip to Madagascar.

Below a few examples of the latest species added to our bird stock.

The AGAMI team
AGAMI picture library
Marc, Roy and Wil


contact@agami.nl
www.agami.nl
Stunning images of Birds and Nature
Buy this image of Horned Screamer at www.agami.nl
Horned Screamer, Peru, Marc Guyt / www.agami.nl

Buy this image of Peruvian Thick-knee at www.agami.nl
Peruvian Thick-knee, Peru, Marc Guyt / www.agami.nl

Buy this image of Ringed Storm-Petrel at www.agami.nl
Ringed Storm-Petrel, Peru, Marc Guyt / www.agami.nl

dinsdag 10 november 2015

Vleermuizen in de winterVale Vleermuizen (Myotis myotis)

Tijdens de afgelopen kerstvakantie heb ik met een paar vrienden me onder de grond behoorlijk vermaakt.
Eerst zijn we in Polen geweest om daar overwinterende vleermuizen te tellen. In de voormalige Ostwal, een verdedigingslinie van de Duitsers in het westen van Polen, slapen 's winters veel vleermuizen.
De meeste dieren zitten in de ondergrondse gangen, destijds bedoeld om de bunkers met elkaar te verbinden.De vale vleermuis komt er verreweg het meeste voor. Je vindt ze in grote plakken aan de muur, of in kleinere groepjes hangend in nissen in de muur.

Vale Vleermuizen (Myotis myotis)
 
Vale Vleermuizen (Myotis myotis)

Maar natuurlijk vind je er ook andere soorten. Met name mopsvleermuizen en grootoorvleermuizen vind je in de koudere gedeelten van de gangen.
Mopsvleermuizen (Barbastella barbastellus)       
Watervleermuis (Myotis daubentonii)

Grootoorvleermuis (Plecotus auritus)
Kort daarna zijn we naar Zuid-Limburg vertrokken om daar de vleermuizen in de mergelgroeven te monitoren. Daar zijn de aantallen vleermuizen minder hoog, maar de groeve zelf is prachtig!


Ternaaien groeve

Ternaaien groeve

Ternaaien groeve

Ternaaien groeve
 Kortom, het was weer een goed bestede vakantie. Laat nou de zomer maar komen!

donderdag 13 augustus 2015

Lachende vleermuizen

Ik heb deze zomer close-ups van vleermuizen gemaakt.
Al snel viel het me op dat ze behoorlijk 'menselijk' kunnen kijken. Van vriendelijk tot boos en  het lijkt er op alsof ze soms zelfs lachen!
Een korte bloemlezing van wat vleermuizengezichtjes.

Dreigend (Laatvlieger)

Vriendelijk (Watervleermuis)

Chagerijnig (Brandt's Vleermuis)


Slaperig (jonge Vale Vleermuis)

Roepend (Laatvlieger)Nieuwsgierig (Bechsteins Vleermuis)

Beetje duf (Vale Vleermuis)
Glimlachend zwaaien... (Gewone Grootoorvleermuis)

 
 
Theo Douma