dinsdag 18 juni 2013

Meervleermuizen


Eindelijk!

Het is gelukt om meervleermuizen vliegend op de foto te zetten. 

Meervleermuis (Myotis Dasycneme)

Ik had al wel wat foto's, bv een dier in winterslaap, maar nog niet vliegend boven water. 

Meervleermuis in winterslaap
Hij kan zo'n 35 km per uur halen en daarmee dus lastig op de foto zetten. Er zijn bij mijn weten niet veel foto's van vliegende dieren boven het water.
De meervleermuis foerageert vaak op grotere wateren zoals kanalen en meren. Het is een zwaar beschermde Rode Lijst-soort, die m.n. in de laagveengebieden van Overijssel en het westen van het land voorkomt.
In dit geval heb ik ze 'gesnapt' op hun vliegroute van kolonie naar foerageergebied. Ze komen vanuit een woonhuis in Rouveen en vliegen dan naar Zwartsluis om op het Zwarte Water te gaan jagen. De kortste route is dan via de Conrad, een kanaal tussen eerder genoemde plaatsen.
Conrad
Conrad met duiker
Ze passeren daar een heel aantal duikers, waar ze onderdoor of overheen vliegen. Ik heb de kleinste uitgezocht waar ze nog wel onderdoor vliegen en aan de achterkant mijn lichtsluis en apparatuur opgesteld. Omdat we hier midden in het veen zitten, is het af en toe lastig werken. Zeker het plaatsen van de camera midden in het water. Gelukkig heb ik hulp van Jaap en Martinus. 
Maar waar ik al bang voor was gebeurt. Een groot deel van de dieren vliegt over de duiker heen. Een ander deel gaat hoger door de duiker en mist daardoor de lichtsluis. Een stuk of 20 van de ruim 100 die langskomen, activeert de lichtsluis en zet zichzelf op de foto. En dan zit er ook nog een aantal watervleermuizen tussen. Ook mooi, maar daar ben ik niet voor gekomen...
 
Meervleermuis (Myotis dasycneme)
 

Meervleermuis (Myotis dasycneme)
 
Grappig is ook dat bijna alle dieren, schuin vliegen. Zo hebben ze de grootste kans om de lichtsluis te activeren.
  
 
Meervleermuis (Myotis dasycneme)
 
Zo, en nu maar eens uitzoeken hoe ik ze nou foeragerend op de foto krijg. Gelukkig, ik was al bang niets meer te wensen over te hebben!